مرورگر شما برای استفاده از تمام امکانات این سایت مناسب نمی باشد. شما در هنگام مرور پورتال به مشکلی بر نمی خورید اما برای استفاده از سایر امکانات کتابخانه ای می بایست از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.
به كتابخانه دانشگاه اصفهان خوش آمديد

- پايگاه اطلاعاتي edupaper از تاريخ 1/4/94 (ويژه اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان دكتري) مجددا وصل گرديد.

- كليه كتاب هاي امانت گرفته شده از كتابخانه دانشكده حمل و نقل را هنگام بازگشت به كتابخانه فني ومهندسي تحويل نماييد.

- تغيير ساعات سالن مطالعه كتابخانه هاي دانشگاه ...                                

ادامه اخبار در قسمت اخبار و اطلاعيه

 

- تنظيمات مورد نياز جهت جستجو و تمديد كتاب...