جمعه 31 شهریور 1396 3:36
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
نشریات فارسی : جلد
نشریات لاتین :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر
ليست الفبايي عناوين كتب خريداري شده كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

ليست الفبايي كتب خريداري شده  كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

رديف

اسامي كتابخانه ها

دريافت فايل الفبايي

1

كتابخانه مركزي و مركز اسناد

كليك نماييد

2

كتابخانه دانشكده ادبيات

كليك نماييد

كتابخانه گروه معارف 

كليك نماييد

4

كتابخانه دانشكده تربيت بدني

كليك نماييد

5

كتابخانه دانشكده علوم اداري و اقتصاد

كليك نماييد

6

كتابخانه دانشكده علوم تربيتي

كليك نماييد

7

كتابخانه دانشكده زبان هاي خارجي

كليك نماييد

 
پرینت