۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان
ساعت كاري

ساعات كار بخش هاي مختلف كتابخانه مركزي و سالن هاي مطالعه

 

رديف

بخش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

1

مديريت كتابخانه

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

2

عضويت و تصفيه حساب

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

3

مرجع و پايان نامه ها

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

4

امانت

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

5

ثبت

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

6

سازمان دهي منابع چاپي و الكترونيكي

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

7

مجلات و مطبوعات جاري

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

8

اسناد و نسخ خطي

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

9

آماده سازي

07:30 الي 15:30

تعطيل

تعطيل

10

سفارشات منابع چاپي

07:30 الي 12:30

تعطيل

تعطيل

11

سفارشات منابع علمي الكترونيكي

07:30 الي 12:30

تعطيل

تعطيل

12

سالن مطالعه مركزي

(خواهران) واقع در ساختمان جديدالتاسيس علوم تربيتي

در حال آماده سازي13

سالن مطالعه مركزي

(برادران) واقع در ساختمان جديدالتاسيس علوم تربيتي

در حال آماده سازي

   


14

سالن مطالعه ادبيات واقع در ساختمان علوم2 (خواهران)

  08:00 الي 24:00
(كل ايام هفته)

15

سالن مطالعه ادبيات واقع در ساختمان علوم2 (برادران)

  08:00 الي 24:00
(كل ابام هفته)

16

سالن مطالعه آزادگان (خواهران)

  08:00 الي 24:00
(كل ايام هفته)

17

سالن مطالعه آزادگان (برادران)

   08:00 الي 24:00
 (كل ايام هفته)     


 

 

   

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
9178
Powered by DorsaPortal