۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
ميزخدمت
 
نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پيگيري خدمت

نحوه دسترسي

كارشناس مربوطه/ شماره تماس

دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه
طبقه پنجم كتابخانه مركزي
 Thesisdl.ui.ac.irخانم پيرزاهد 37933183
 پرداخت آنلاين جريمه ديركرد كتاب
طبقه پنجم كتابخانه مركزي
 راهنماي پرداخت آنلاين
 خانم گوهري 37932085
ارائه منابع مرجع 
 
نيم طبقه اول كتابخانه مركزي
حضوري
خانم ها رمضاني و ابراهيمي 37933182
          طرح امين (دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي محترم هيات علمي)
طبقه سوم كتابخانه مركزي

خانم فاضلي/ 37932186
 طرح امانت بين كتابخانه اي
 طبقه سوم كتابخانه مركزي
 www.isfill.ir   خانم ماهراني/ 37933185
پايگاه هاي اطلاعاتي علمي(مجلات الكترونيك)
طبقه پنجم كتابخانه مركزي

خانم مرادي/ 37934264
 كارگاه هاي آموزشي
طبقه چهارم كتابخانه مركزي
 خانم اكبري/ 37932181
عضويت و تسويه حساب
طبقه پنجم كتابخانه مركزي
 خانم گوهري/ 37932085
 امانت و بازگشت كتاب
طبقه همكف كتابخانه مركزي
 آقاي طباطبايي/ 37932187
بازديد از كتابخانه‌هاي دانشگاه اصفهان
طبقه سوم كتابخانه مركزي
 دفتر كتابخانه/ 37933185
استفاده از سالن هاي مطالعه (فقط مخصوص دانشجويان دانشگاه اصفهان
و خانواده كارمندان و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه)
خانواده كارمندان يا اساتيد دانشگاه اصفهان جهت دريافت فرم عضويت به دفتر كتابخانه مركزي (طبقه سوم) يا طبقه پنجم كتابخانه مراجعه نمايند.

دفتر كتابخانه/
37933185
 
ارائه اسناد و نسخ خطي
زيرزمين كتابخانه مركزي
 خانم اقارب پرست/ 37933189

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
266
Powered by DorsaPortal