۱۴۰۲ جمعه ۱۱ فروردين

ساعت كاري

ساعات کار بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و سالن های مطالعه


 

ردیف

بخش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

1

مدیریت کتابخانه

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

2

عضویت و تصفیه حساب

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

3

مرجع و پایان نامه ها

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

4

امانت

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

5

ثبت

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

6

سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

7

مجلات و مطبوعات جاری

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

8

اسناد و نسخ خطی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

9

آماده سازی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

10

سفارشات منابع چاپی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

11

سفارشات منابع علمی الکترونیکی/ پایگاه های اطلاعاتی علمی

07:30 الی 15:30

    تعطیل

تعطیل

12

سالن مطالعه مرکزی

(خواهران) 

08:00 الی 15:30

(شنبه تا چهارشنبه)

13

سالن مطالعه مرکزی

(برادران)

   08:00 الی 15:30

  (شنبه تا چهارشنبه)


14

سالن مطالعه ادبیات واقع در ساختمان علوم2 (خواهران)

  08:00 الی 20:00
(کل ایام هفته)

15

سالن مطالعه ادبیات واقع در ساختمان علوم2 (برادران)

  08:00 الی20:00
(کل ایام هفته)

16

سالن مطالعه آزادگان (خواهران)

  08:00 الی 15:30
(شنبه تا چهارشنبه)

17

سالن مطالعه آزادگان (برادران)

   08:00 الی 20:00
 (شنبه تا چهارشنبه)     

    18

سالن مطالعه علوم تربیتی (خواهران)             

  08:00 الی 15:30
(شنبه تا چهارشنبه) 
 
    19
سالن مطالعه علوم تربیتی (برادران)
  08:00 الی 15:30
(شنبه تا چهارشنبه)
 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/16
تعداد بازدید:
13006
Powered by DorsaPortal