۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير
1398/11/20
ترجمه كتاب فيزيك و فلسفه توسط آقاي دكتر ركني زاده
   كتاب "فيزيك و فلسفه" اثر برنارد دسپانيا ترجمه آقاي دكتر رسول ركني زاده (معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه) توسط انتشارات ققنوس منتشر گرديد.
   در اين كتاب دسپانيا نشان مي دهد كه چگونه فيزيك كوانتومي ما را به تجديدنظر در مفاهيمي مانند فضا، اشياي مادي، عليت و ديگر مفاهيمي كه در فلسفه سنتي بديهي انگاشته مي شود، وامي دارد.
   در اثر مذكور، نويسنده بدون بهره گيري از روابط پيچيده رياضي، مباني فلسفي انقلاب كوانتومي در مفاهيم فيزيك كلاسيك را در دسترس انديشه ورزان قرار مي دهد.
تعداد بازدید:
1077
Powered by DorsaPortal