۱۴۰۲ جمعه ۱۱ فروردين

مديريت و كاركنان

دکتر امید ذاکری کیش
مدیر کتابخانه و اسناد
پست الکترونیکی: o.zakerikish@ltr.ui.ac
تلفن :37933171-031
نمابر: 36689918
ژاله فاضل
معاون کتابخانه 
تلفن: 37932186
فهیمه ماهرانی
کارشناس و مسئول دفتر کتابخانه مرکزی
تلفن: 37933185
 
فاطمه مهدی
کارشناس بخش عضویت و تسویه حساب 
تلفن: 37933190
 
 
 
  سمانه گوهری
 راهبر اجرایی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه، کارشناس بخش سازماندهی کتاب های فارسی و لاتین، کارشناس بخش عضویت و تسویه حساب
تلفن: 37932085
مریم اکبری
کارشناس تایید شیوه نگارش و تسویه حساب پایان نامه ها/ رساله ها، کارشناس بخش کتاب های مرجع، پایان نامه ها و نشریات
تلفن: 37933183
 
صدیقه رمضانی
مسئول بخش پایان نامه ها، کتاب های مرجع و نشریات و کارشناس تایید شیوه نگارش و تسویه حساب پایان نامه ها/ رساله ها
تلفن: 37933182
 
حسن جعفری
کتابدار بخش ثبت
تلفن: 37933181
مریم مختاریان
مسئول خدمات فنی و پشتیبانی کتابخانه مرکزی
37932182

 میترا ملایری
 کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
 تلفن: 37932182
 
مهدخت سادات طاوسی
کارشناس بخش آماده سازی
تلفن:37934165
 
ناهید مرادی
کارشناس بخش سفارشات، پایگاه ها و آموزش و پژوهش (کارگاه ها)
تلفن: 37934264
 
 اشرف بصیری
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932187
فرزانه عزیزی
مسئول بخش امانت
تلفن: 37932187
فریبا شهیدی
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
افتخارالسادات مبلغ
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
فرشته درخشان
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
 
احمدرضا سالکی
 کارشناس بخش امانت و رابط طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان
تلفن:37932187
مریم اقارب پرست                         
کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی
تلفن:  37935477-37933189         
                                            کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
 
 
زهرا مظاهری
مسئول کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن:37932488
 
 فاطمه صغرا شاپیری
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
مهدی صباغ زاده
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
                          
کتابخانه آزادگان
 
 
 همدم نوروزی
مسئول کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
زهرا ابراهیمی
کارشناس کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
 
کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
 
ابراهیم رحمتی
مسئول کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
ستاره ذاکریان
کارشناس کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
 
                 کتابخانه های خوابگاه
 
 حمید مهرافزا
کارشناس کتابخانه سردار سلیمانی
تلفن: 37932928
 
 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/26
تعداد بازدید:
29427
Powered by DorsaPortal