۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
مديريت و كاركنان
دکتر سعید شفیعیون
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
پست الکترونیکی: saeid.shafieioun@gmail.com
صفحه شخصی:
تلفن :37933185-031
نمابر: 36689918
ژاله فاضل
معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تلفن: 37932186
فهیمه ماهرانی
مسئول دفتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رابط طرح امانت بین کتابخانه ای
تلفن: 37933185
 
 سمانه گوهری
مسئول بخش عضویت و تصفیه حساب، راهبر اجرایی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه
تلفن: 37932085
حسن جعفری
کتابدار بخش ثبت
تلفن: 37933181
شیرین خلیفه سلطانی
کارشناس بخش سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37932182
مریم مختاریان
کارشناس بخش سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37933190
اعظم خراسانی
کتابدار بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37933190
فاطمه مهدی
کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37932182
 
 میترا ملایری
 کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
 تلفن: 37933190
پروانه فرازبخت
کارشناس بخش آماده سازی
تلفن: 37934165
ناهید مرادی
کارشناس بخش سفارشات و پایگاه ها
تلفن: 37934264
صدیقه رمضانی
مسئول بخش پایان نامه ها، مرجع و نشریات
تلفن: 37933182
هاجر پیرزاهد
کارشناس بررسی و تایید شیوه نگارش پایان نامه، تحویل و تصفیه پایان نامه
تلفن: 37933171
زهرا ابراهیمی
کارشناس بخش پایان نامه ها، مرجع و نشریات
تلفن: 37933182
سیدحسن طباطبایی
مسئول بخش امانت
تلفن: 37932187
مهدی ابراهیمی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
مریم اکبری
کارشناس بخش امانت، کارشناس بخش آموزش و پژوهش
تلفن: 37933181
سیما محمدی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
محبوبه جعفرخانی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
نرگس محمدزمانی
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
فرزانه عزیزی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
افتخارالسادات مبلغ
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
 
فرشته درخشان
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
 
 
 
 عبدالمهدی رجایی
 کارشناس بخش امانت (مخزن لاتین: طبقه پنجم)
تلفن:37933178
مریم اقارب پرست
کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی
تلفن:  37935477 و 37933189
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/05
تعداد بازدید:
6299
Powered by DorsaPortal