۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
مديريت و كاركنان
دکتر سعید شفیعیون
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
پست الکترونیکی: saeid.shafieioun@gmail.com
صفحه شخصی:
تلفن :37933185-031
نمابر: 36689918
ژاله فاضل
معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
تلفن: 37932186
فهیمه ماهرانی
مسئول دفتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رابط طرح امانت بین کتابخانه ای
تلفن: 37933185
 
 سمانه گوهری
مسئول بخش عضویت و تصفیه حساب، راهبر اجرایی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه
تلفن: 37932085
حسن جعفری
کتابدار بخش ثبت
تلفن: 37933181
شیرین خلیفه سلطانی
کارشناس بخش سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37932182
مریم مختاریان
کارشناس بخش سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37932182
فاطمه مهدی
کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37932182
 
 میترا ملایری
 کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
 تلفن: 37933190
پروانه فرازبخت
کارشناس بخش آماده سازی
تلفن: 37934165
ناهید مرادی
کارشناس بخش سفارشات و پایگاه ها
تلفن: 37934264
صدیقه رمضانی
مسئول بخش پایان نامه ها، کتاب های مرجع و نشریات
تلفن: 37933182
زهرا ابراهیمی
کارشناس بخش پایان نامه ها، کتاب های مرجع و نشریات
تلفن: 37933182
سیدحسن طباطبایی
مسئول بخش امانت
تلفن: 37932187
مهدی ابراهیمی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
مریم اکبری
کارشناس بخش آموزش و پژوهش (کارگاه های آموزشی)، نصفیه و تایید شیوه نگارش پایان نامه ها/ رساله ها
تلفن: 37933183
سیما محمدی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
محبوبه جعفرخانی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
فرزانه عزیزی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
افتخارالسادات مبلغ
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
 
فرشته درخشان
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
 
 
 
 عبدالمهدی رجایی
 کارشناس بخش امانت (مخزن لاتین: طبقه پنجم)
تلفن:37933178
مریم اقارب پرست                         
کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی
تلفن:  37935477 و 37933183          
                                            کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
 
 
زهرا مظاهری
مسئول کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن:37932488
 
 
 فاطمه صغرا شاپیری
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
 
 بتول ملت
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
مهدی صباغ زاده
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
                          
کتابخانه آزادگان
 
 
 همدم نوروزی
مسئول کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
 حمید پیری
کارشناس کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
 
کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
 
ابراهیم رحمتی
مسئول کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
 
ستاره ذاکریان
کارشناس کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932132
 
                 کتابخانه های خوابگاه
 
 احمدرضا سالکی
مسئول کتابخانه های خوابگاه
تلفن: 37932928
 
 
 مریم تبریزیان
کارشناس کتابخانه خوابگاه خواهران
تلفن: 37934425
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/27
تعداد بازدید:
16271
Powered by DorsaPortal