۱۴۰۳ دوشنبه ۲۵ تير

ساعت کاری

ساعت کار بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و سالن های مطالعه دانشگاه اصفهان

ردیف

بخش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

1

مدیریت کتابخانه

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

2

عضویت و تصفیه حساب

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

3

مرجع و پایان نامه ها

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

4

امانت

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

5

ثبت

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

6

سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

7

مجلات و مطبوعات جاری

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

8

اسناد و نسخ خطی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

9

آماده سازی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

10

سفارشات منابع چاپی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

11

سفارشات منابع علمی الکترونیکی

07:30 الی 15:30

تعطیل

تعطیل

12

سالن مطالعه مرکزی(خواهران)

08:00 الی 23:00

تعطیل

تعطیل

13

سالن مطالعه مرکزی(برادران)

08:00 الی 23:00

تعطیل

تعطیل

14

سالن مطالعه ادبیات واقع در ساختمان علوم2 (خواهران)

  08:00 الی 23:00

(کل ایام هفته)


15

سالن مطالعه ادبیات واقع در ساختمان علوم2 (برادران)

  08:00 الی 23:00

(کل ایام هفته)


16

سالن مطالعه آزادگان (خواهران)

  08:00 الی 23:00

(کل ایام هفته)


17

سالن مطالعه آزادگان (برادران)

   08:00 الی 23:00

(کل ابام هفته)


    18

سالن مطالعه علوم تربیتی (خواهران)            

   08:00 الی 18:00

تعطیل

 تعطیل

    19

سالن مطالعه علوم تربیتی (برادران)

   08:00 الی 18:00

تعطیل

 تعطیل

 

 

   

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/12
تعداد بازدید:
9907
Powered by DorsaPortal