۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين

مدیریت و کارکنان

دکتر امید ذاکری کیش
دکتر امید ذاکری کیش
رییس کتابخانه، مرکز اسناد و انتشارات
پست الکترونیکی:o.zakerikish@ltr.ui.ac
تلفن :37933171-031
نمابر: 36689918
دکتر میترا پشوتنی زاده
دکتر میترا پشوتنی زاده
معاون کتابخانه، مرکز اسناد و انتشارات
تلفن: 37933171
مریم اکبری
مریم اکبری
مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک: akbari.uniesf@gmail.com 
37932186
فهیمه ماهرانی
فهیمه ماهرانی
کارشناس و مسئول دفتر کتابخانه مرکزی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37933185
سمانه گوهری
سمانه گوهری
کارشناس مسئول بخش تولید و بازیابی اطلاعات
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک: gohari.uniesf@yahoo.com
تلفن: 37932085
فرزانه عزیزی
فرزانه عزیزی
کارشناس تایید شیوه نگارش و تسویه حساب پایان نامه ها/ رساله ها، کارشناس بخش کتاب های مرجع، پایان نامه ها و نشریات
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37933183
همدم نوروزی
همدم نوروزی
مسئول بخش پایان نامه ها، کتاب های مرجع و نشریات و کارشناس تایید شیوه نگارش و تسویه حساب پایان نامه ها/ رساله ها
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37933182
محمود تسلیمی
کتابدار بخش ثبت
تلفن:37933181
ژاله فاضلی
مسئول بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37933181
مهدخت سادات طاوسی
کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین
کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن:3793416
فاطمه مهدی
کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین
کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن:37932182
ناهید مرادی
کارشناس بخش سفارشات و بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی فارسی و لاتین
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن:37934264
میترا ملایری
کارشناس بخش آماده سازی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37934165
افتخارالسادات مبلغ
افتخارالسادات مبلغ
کارشناس بخش عضویت و تسویه حساب
تلفن: 37933190
مریم مختاریان
مریم مختاریان
مسئول بخش امانت کتابخانه مرکزی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن:37932187
صفیه امامی فر
صفیه امامی فر
کارشناس بخش امانت
تلفن:37932187
حسن جعفری
حسن جعفری
کارشناس بخش امانت
تلفن:37932181
نورالدین ملازاده
نورالدین ملازاده
کتابدار بخش امانت
تلفن:37932181
حمید مهرافزا
حمید مهرافزا
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37934277
فرشته درخشان
فرشته درخشان
کارشناس بخش امانت
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37932181

 مریم اقارب پرست
مریم اقارب پرست
کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی
 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37935477-37933189

کتابخانه ادبیات و علوم انسانی

زهرا مظاهری
زهرا مظاهری
مسئول کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن:37932488
فاطمه صغرا شاپیری
فاطمه صغرا شاپیری
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 

کتابخانه آزادگان

صدیقه رمضانی
صدیقه رمضانی
مسئول کتابخانه آزادگان
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن: 37932488
زهرا ابراهیمی
کارشناس کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260

کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی

ابراهیم رحمتی
ابراهیم رحمتی
مسئول کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
ستاره ذاکریان
ستاره ذاکریان
کارشناس کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062

کتابخانه علوم تربیتی

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/07
تعداد بازدید:
6537
Powered by DorsaPortal