۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
ميزخدمت
 
نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

دسترسی به پایان نامه های دانشگاه
(استفاده حضوری تنها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان مقدور است)

 
Thesisdl.ui.ac.ir
خانم رمضانی 37933182
تایید شیوه نگارش پایان نامه 
 
طبقه پنجم کتابخانه مرکزی
 
راهنمای تصویری تایید شیوه نگارش پایان نامه
خانم ها اکبری
وپیرزاهد 37933183
خانم گوهری
37932085
 پرداخت آنلاین جریمه دیرکرد کتاب
اینترنتی
 راهنمای پرداخت آنلاین
 خانم گوهری 37932085
ارائه منابع مرجع و نشریات
 
نیم طبقه اول کتابخانه مرکزی
حضوری (ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه اصفهان و معرفی نامه برای سایر مراجعان الزامی است)
خانم ها رمضانی و ابراهیمی 37933182
          طرح امین (دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای محترم هیات علمی)
طبقه سوم کتابخانه مرکزی

حضوری یا تلفنی

خانم فاضلی/ 37932186
 طرح امانت بین کتابخانه ای
 طبقه سوم کتابخانه مرکزی
در حال حاضر سایت فوق غیرفعال بوده و جهت مشاهده منابع کتابخانه ای مراکز عضو طرح لازم است به سایت کتابخانه این مراکز مراجعه نمایید.
  خانم ماهرانی/ 37933185
پایگاه های اطلاعاتی علمی(مقالات الکترونیک) ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان
اینترنتی
راهنمای نحوه دسترسی و تکمیل فرم تعهدنامه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی علمی
خانم مرادی/ 37934264
 آموزش و پژوهش/ کارگاه های آموزشی
طبقه پنجم کتابخانه مرکزی
 خانم اکبری/ 37933183
عضویت، تسویه حساب و پرداخت حضوری جریمه دیرکرد کتب
طبقه پنجم کتابخانه مرکزی
 
خانم گوهری/ 37932085
خانم ها اکبری و پیرزاهد 37933183
 امانت و بازگشت کتاب
طبقه همکف کتابخانه مرکزی
حضوری
آقای طباطبایی/ 37932187
ارائه اسناد و نسخ خطی
 
زیرزمین کتابخانه مرکزی
 
حضوری و تلفنی
خانم اقارب پرست/ 37933189
 
بازدید از کتابخانه‌های تخصصی، بخش مرجع، اسناد و نسخ خطی
طبقه سوم کتابخانه مرکزی
 دفتر کتابخانه/ 37933185

سالن های مطالعه

 (فقط مخصوص دانشجویان دانشگاه اصفهان و همسر و فرزندان کارمندان

و اعضای هیات علمی این دانشگاه)


مراجعه به سایت اتوماسیون اداری و تکمیل فرم پیش نویس استفاده از قرائت خانه ها  توسط اعضاء محترم هیات علمی و کارمندان/ برای دانشجویان دانشگاه اصفهان: همراه داشتن کارت دانشجویی
 
دفتر کتابخانه/
37933185
بخش عضویت/
37932085
تمدید، رزرو و بررسی فایل شخصی کتابخانه
اینترنتی
نحوه مدیریت فایل شخصی کتابخانه
آقای طباطبایی/
37932187
 فرم عضویت آزاد (مخصوص دانشجویان مقطع دکتری و اعضاء هیات علمی سایر مراکز و دانشگاه ها)
لطفا پس از پرینت و تکمیل فرم عضویت و مدارک لازم، به طبقه پنجم کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید
فرم عضویت آزاد
خانم گوهری/
37932085
 سامانه همانندجو
کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
مراجعه به سایت دانشکده ها

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/27
تعداد بازدید:
10981
Powered by DorsaPortal